Język:

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Szukaj:
kmakemultires Drukuj Email

kmakemultires - tworzenie panoram multiresolution

 • narzędzie to służy do automatycznego generowania panoram krpano w trybie multiresolution
 • obsługuje panoramy SZEŚCIENNE oraz SFERYCZNE
  (obecnie tylko pliki JPEG i TIFF w trybie kolorów RGB i RGBA 8bit)
  • typ obrazu jest rozpoznawany po jego proporcjach (szerokość:wysokość)
   sześcienne = 1:1, sferyczne = 2:1
  • nazwy 6 plików z obrazami panoramy powinny posiadać przyrostki takie jak:
   _l, _f, _r, _b, _u, _d lub   left, front, right, back, up, down
   żebu umożliwić automatyczne rozpoznanie strony sześcianu, na którą są przeznaczone
 • automatycznie oblicza najlepszy rozmiar miniatury i liczbę poziomów trybu multiresolution, oraz generuje gotowe miniatury
 • automatycznie tworzony jest także obraz podglądu (sferyczny lub cubestrip)
 • w oparciu o gotowe szablony, generowane są pliki XML i HTML
 • opcjonalnie kopiowane są dodatkowe pliki do XML i HTML
  (pluginy, przyciski interfejsu, obiekty SWF, ...)
 • jest w pełni konfigurowalny - zobacz plik kmakemultires.config
 • można używać go bezpośrednio z wiersza polecenia / terminala lub poprzez przeciągnij i upuść
 • dostępny w wersjach dla Windows, Mac i Linux

Pobieranie

Pobierz to narzędzie razem z innymi dla krpano tutaj- Pobierz


Tutoriale

kmakemultires - Tutoriale dla Windows
kmakemultires - Tutoriale dla Mac OS X


Składnia

kmakemultires [options] [inputfiles ...]

Parametry:

[options] - opcjonalnie
 • możliwa jest zmiana ustawień w pliku konfiguracyjnym poprzez bezpośrednie ustawienie danego parametru,
  według składni: -[ustawienie]=[wartość]
 • tak ustawione opcje nadpisują te domyślnie ujęte w pliku kmakemultires.config
 • specjalna opcja "-q" służy do tłumienia wyto suppress wiadomości wyjściowych
[inputfiles ...] - pliki źródłowe
 • pliki jpeg lub tiff (obsługiwane sa tylko pliki 8bit RGB i RGBA)
 • obrazy panoram sferycznych (proporcje 2:1)
 • obrazy panoram sześciennych (proporcje 1:1), nazwy plików powinny posiadać przyrostki: _l,_f,_r,_b,_u,_d lub left,front,right,back,up,down aby umożliwić automatyczne rozpoznanie strony sześcianu
 • dopuszczalne są znaki wieloznaczne (np. "*.tif" lub "*.*")
 • opcjonalnie - plik .config może być przekazany dla ustawienia parametrów użytkownika

Przykłady:

ustaw rozmiar miniatur dla wszystkich plików wejściowych na 500:
kmakemultires -tilesize=500 *.tif

generuj dwa poziomy, rozmiar miniatur na 512, maksymalna rozdzielczość na 2048, bez plików html:
kmakemultires -levels=2 -tilesize=512 -maxsize=2048 -html=false *

tłum wiadomości wychodzące:
kmakemultires -quiet=true pano/cube_*.jpg

na potrzeby ustawienia parametru "-quiet=true" istnieje skrócona forma - po prostu "-q":
kmakemultires -q pano/cube_*.jpg


Konfiguracja poprzez plik kmakemultires.config


UŻYTKOWANIE:
Aby zmienić ustawienia, należy edytować powyższy pli przy pomocy dowolnego edytora tekstu, lub wykonać jego kopię, modyfikować ją, usunąć domyślne/niechciane znaczniki, oraz przekazać/upuścić modyfikowany plik wraz z plikami obrazów panoramy. W pierwszej kolejności analizowany jest plik kmahemultires.config, następnie przekazany plik .config, parametry z tego ostatniego napiszą parametry domyślne.


UWAGI dla ścieżek plików:
  • jest to ścieżka do pliku(ów) wejściowego(ych)
  • może zostać użyty do generowania wyjścia w tej samej ścieżce
  • podstawowa nazwa dla panoramy
  • będzie wygenerowana dla wejściowej nazwy pliku, bez rozszerzenia i bez przyrostków dla plików panoram sześciennych
  • jeśli nie jest możliwe wygenerowanie nazwy podstawowej, użyta zostanie nazwa 'pano0000' , gdzie '0000' to is used, where '0000' to kolejny numer
 • wypełniacz %INPUTPATH%:

  wypełniacz %BASENAME%:

USTAWIENIA:

 • tilepath
  • ścieżka do miniatur w multiresolution
  • użyj wypełniacza %INPUTPATH% dla ścieżki plików wejściowych
  • użyj wypełniacza %BASENAME% dla nazwy podstawowej panoramy
  domyślnie:
  tilepath=%INPUTPATH%/%BASENAME%.tiles

 • preview
  • generuj obraz podglądu
  • true lub false
  domyślnie:
  preview=true

 • cspreview
  • generuj obraz podglądu dla panoramy cubestrip
  • uzyskuje lepszą jakość w widokach zenitu/nadiru
  • możliwe ustawienia:
   • true - zawsze obraz podglądu cubestrip
   • false - zawsze obraz podglądu sferyczny
  domyślnie:
  cspreview=true

 • previewsmooth
  • wygładzanie obrazu podglądu
  • 0-100 (im wyższa wartość, tym większe wygładzenie)
  domyślnie:
  previewsmooth=77

 • previewpath
  • ścieżka do pliku obrazu podglądu
  • użyj wypełniacza %INPUTPATH% dla ścieżki plików wejściowych
  • użyj wypełniacza %BASENAME% dla nazwy podstawowej panoramy
  domyślnie:
  previewpath=%INPUTPATH%/%BASENAME%.tiles/preview.jpg

 • tilesize
  • rozmiar miniatur
  • powinien oscylować pomiędzy 512 i 1024 (krpano version 1.0.6)
  • użycie 'auto' spowoduje automatyczne znalezienie najlepszej wartości
  domyślnie:
  tilesize=auto

 • levels
  • ilość poziomów trybu multiresolution do wygenerowania
  • użycie 'auto' spowoduje automatyczne znalezienie najlepszej wartości
  • automatyczna liczba poziomów zależy od rozmiaru obrazu oraz parametrów 'minsize' i 'maxsize'
  domyślnie:
  levels=auto

 • levelstep
  • każdy poziom zostanie zredukowany przez 'levelstep'
  • przykłady:
   levelstep=2
   level1=10000x5000
   level2=5000x2500 (=10000/2, =5000/2)
   level3=2500x1250 (=5000/2, =2500/2)

   levelstep=2.5
   level1=10000x5000
   level2=4000x2000 (=10000/2.5 =5000/2.5)
   level3=1600x800 (=4000/2.5, =2000/2.5)
  domyślnie:
  levelstep=2

 • minsize
  • minimalny rozmiar poziomów trybu multiresolution
   (dla obrazów panoram sferycznych będzie to minimalna wysokość)
  • kiedy levels=auto liczba poziomów będzie generowana automatycznie według tego rozmiaru
  • użycie 'auto' spowoduje znalezienie nalepszego rozmiaru dla typowej panoramy pełnoekranowej
  domyślnie:
  minsize=auto

 • maxsize
  • maksymalny rozmiar poziomów trybu multiresolution
   dla obrazów panoram sferycznych będzie to maksymalna wysokość)
  • jeśli rozmiar źródłowego pliku jest większy niż te ustawiony, zostanie on pomniejszony
  • użycie 'auto' spowoduje znalezienie nalepszego rozmiaru dla typowej panoramy pełnoekranowej
  domyślnie:
  maxsize=auto

 • xml
  • generuje plik xml (true lub false)
  • używa pliku szablonu 'xmltemplate' do wygenerowania xml dla panoramy
  domyślnie:
  xml=true

 • xmlpath
  • ścieżka dla wygenerowanegoi pliku xml
  • użyj wypełniacza %INPUTPATH% dla ścieżki plików wejściowych
  • użyj wypełniacza %BASENAME% dla nazwy podstawowej panoramy
  domyślnie:
  xmlpath=%INPUTPATH%/%BASENAME%.xml

 • xmltemplate
  • plik szablonu dla plików xml
  • w pliku xml znajdują się dwa wypełniacze :
   • [PREVIEW] - dla znacznika podgląduy
   • [IMAGE] - dla znacznika obrazu
   zostaną one zastąpione przez wygenerowany kod xml dla panoramy
  domyślnie:
  xmltemplate=kmakemultires.xmltemplates/default.xml

 • xmltemplate_additional_file
  • dodatkowe pliki dla szablonu xml (pluginy, refleksy świetlne, załączone pliki...)
  • może zostać użyty więcej niż raz
  • pliki te zostaną sklopiowane do ścieżki panoramy
  • ścieżki są tworzone względnie do położenia pliku .xml
  domyślnie:
  none
  dodatkowe pliki dla szablonu with_plugins.xml:
  xmltemplate_additional_file=kmakemultires.xmltemplates/krpano_default_flares.jpg
  xmltemplate_additional_file=kmakemultires.xmltemplates/plugins/options.swf
  xmltemplate_additional_file=kmakemultires.xmltemplates/plugins/editor.swf

 • copyswf
  • kopiuje plik .swf krpano do folderu panoramy (true lub false)
  domyślnie:
  copyswf=true

 • krpanoswf
  • ścieżka do pliku .swf krpano
  • niezbędne w przypadku ustawienia copyswf=true lub renamedswf=true
  domyślnie:
  krpanoswf=kmakemultires.krpano/krpano.swf

 • renamedswf
  • kopiuje plik .swf krpano i zmienia jego nazwę na taką samą jak plik xml
  • pozwala to na uruchamianie krpano przez kliknięcie na plik swf
  • copyswf musi zostać ustawione na true
  • UWAGA - używanie tej opcji nie jest zalecane!
   • czyni to przyszłe aktualizacje wersji krpano.swf uciążliwymi!
    (każdy plik swf musiałby zostać aktualizowany oddzielnie)
   • plik szablonu html nie zostanie przystosowany do nowonazwanego pliku swf
   • plik licensji musi być kopiowany i ponownie nazywany dla każdej panoramy!
   • opcji tej powinno używać się tylko dla testów
  domyślnie:
  renamedswf=false

 • html
  • generuje plik html (true lub false)
  • używa pliku szablonu 'htmltemplate' to stworzenia pliku html dla panoramy
  • możliwe tylko w przypadku ustawienia 'xml' na true
  domyślnie:
  html=true

 • htmlpath
  • ścieżka dla wygenerowanego pliku html
  • użyj wypełniacza %INPUTPATH% dla ścieżki plików wejściowych
  • użyj wypełniacza %BASENAME% dla nazwy podstawowej panoramy
  domyślnie:
  htmlpath=%INPUTPATH%/%BASENAME%.html

 • htmltemplate
  • plik szablonu dla pliku html
  • w pliku html znajduje się jeden wypełniacz:
   [XML] - dla ścieżki do pliku xml
  domyślnie:
  htmltemplate=kmakemultires.htmltemplates/fullscreen.html

 • htmltemplate_additional_file
  • dodakowe pliki dla szabonu pliku html
  • może zostać użyty więcej niż jeden raz
  • pliki te zostaną sklopiowane do ścieżki panoramy
  • ścieżki są tworzone względnie do położenia pliku htmltemplate.html
  domyślnie:
  htmltemplate_additional_file=kmakemultires.htmltemplates/swfobject/swfobject.js
  htmltemplate_additional_file=kmakemultires.htmltemplates/swfobject/swfkrpanomousewheel.js
  htmltemplate_additional_file=kmakemultires.htmltemplates/swfobject/expressinstall.swf

 • indexbase
  • startowy numer dla miniatur
  domyślnie:
  indexbase=1

 • filter
  • filtr subsampling do niższych poziomów trybu multiresolution
  • dopuszczalne filtry:
   • POINT = zwykły filtr punktowy (niska jakość)
   • LINEAR = filtr liniowy (lepsza, ale wciąż niska jakość)
   • CUBIC = filtr sześcienny (zmiękczone, mała ilość detali)
   • HAMMING = filtr typu hamming (dobra jakość, niewielkie straty na detalach)
   • GAUSS = filtr gausa (dobra jakość, niewielkie straty na detalach)
   • MITCHELL = filtr mitchella (dobra jakość dla upsamplingu)
   • LANCZOS = filtr windowed sinc (najlepsza jakość, najwięcej detali)
  domyślnie:
  filter=LANCZOS

 • jpegquality
  • stopień kompresji plików jpg miniatur
  • 1-100 ... 1=najgorsza, 100=najlepsza jakość
  domyślnie:
  jpegquality=85

 • jpegsubsamp
  • kolor dla subsamplingu do zmniejszenia rozmiaru pliku
  • więcej informacji: Wikipedia - Chroma subsampling
  • dopuszczalne wartości:
   • 444 = bez kolorowego subsamplingu (najlepsza jakość)
   • 422 = poziomy (1/2) kolorowy subsampling
   • 420 = poziomy (1/2) i pionowy (1/2) kolorowy subsampling (domyślny dla jpeg)
   • 411 = poziomy (1/4) i pionowy (1/2) kolorowy subsampling (najlepsza kompresja)
  domyślnie:
  jpegsubsamp=420

 • jpegoptimize
  • optymalizacja kompresji Huffmana
  • powinna być zawsze włączona
  • aczkolwiek wymaga większej ilości pamięci
  • jeśli użycie pamięci jest na poziomie krytycznym, zostanie dezaktywowana
  domyślnie:
  jpegoptimize=true

 • manualjpegcompression
  • manualna komprsja jpeg
  • w zamian zapisywania plików jpeg, zapisywane będą bezstratne pliki tiff
  • pliki tiff muszą zostać manualnie przekonwertowane na jpeg
  domyślnie:
  manualjpegcompression=false

 • quiet
  • bez komunikatów konsoli, ciche przetwarzanie
  • wyświetlane są tylko błędy
  domyślnie:
  quiet=false

 • waitkey
  • po zakończeniu przetwarzania czekaj na naciśnięcie klawisza
  domyślnie:
  waitkey=true
 

Reklama

Aktualne promocje

Kontakt z namiVR24.pl - ELBIT

03-144 Warszawa
ul. Światowida 47B paw. 2
e-mail : vr@vr24.pl
tel. 0605-681-000
fax 022 670-33-00

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

www.vr24.pl jest własnością
ELBIT Komputery i Notebooki

wszelkie prawa zastrzeżone
Играйте в Слот Garage в казино Вулкан Платинум бесплатно и без регистрации